baldvinsdóttir er en konsulentvirksomhed, der tilbyder at løse opgaver til udvikling, implementering og facilitering af systemer til styring, sikring og dokumentation af proces, kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhed indenfor det maskin- og produktionstekniske område.

Opgaverne løses på et dokumenteret erfaringsgrundlag – og altid med et helhedsorienteret blik for detaljen.