Helheden ligger i detaljen

baldvinsdóttir er en konsulentvirksomhed, der tilbyder at løse opgaver til udvikling, implementering og facilitering af helhedsorienterede systemer og metoder til styring, sikring og dokumentation af kvaliteten i projekterne, processerne og produkterne – samt sikkerheden i og omkring det maskin- og produktionstekniske fagområde.

Projektledelse & facilitering

Effektiv ledelse og facilitering af små og store projekter, som sikrer, at alle aftaler, tidsfrister og budgetter overholdes og det forkromede overblik fastholdes gennem hele projektforløbet.

Procesorienteret kvalitetsledelse

Fleksible kvalitetsledelsessystemer, som sikrer, at du kan imødekomme dine egne, dine kunders og myndighedernes krav, kriterier og specifikationer.

Proaktivt arbejdsmiljø

Sikre maskiner, arbejdspladser og arbejdsmetoder, som sikrer, at du overholder gældende lovgivning og standarder indenfor arbejdsmiljøområdet.

Principiel dokumentation

Pålidelige metoder til opfyldelse af dine egne, dine kunders og myndighedernes krav til principiel dokumentation og validering af projektet, processen eller produktet.