Helheden ligger i detaljen

baldvinsdóttir er en konsulentvirksomhed, der tilbyder at løse opgaver til udvikling, implementering og facilitering af helhedsorienterede systemer og metoder til styring, evaluering og dokumentation af kvaliteten og sikkerheden i projekterne, processerne og produkterne – i og omkring det maskin- og produktionstekniske fagområde.

Projektledelse & facilitering

Effektiv projektledelse og facilitering, som sikrer, at alle parter bliver set og hørt, aftaler, tidsfrister og budgetter overholdes og det forkromede overblik fastholdes gennem hele projektforløbet.

Procesorienterede ledelsessystemer

Fleksible risikobaserede ledelsessystemer, som sikrer, at du kan imødekomme dine egne, dine kunders, myndighedernes og andre interessenters krav, kriterier og specifikationer.

Proaktivt arbejdsmiljø

Proaktive arbejdsgange og metoder, som sikrer, at du overholder gældende lovgivning, direktiver og standarder indenfor det tekniske arbejdsmiljøområde.

Principiel dokumentation

Pålidelige metoder til opfyldelse af dine egne, dine kunders og myndighedernes krav til principiel dokumentation og validering af projektet, processen eller produktet.