Spring til indhold

Proaktivt arbejdsmiljø & maskinsikkerhed

 • Rådgivning, teknisk projektledelse og facilitering.
 • Maskindokumentation; Strukturel rammesætning af teknisk dossier iht. Maskindirektivet 2006/42/EF (bilag VII).
 • Maskinsikkerhed; Risikovurdering iht. Maskindirektivet 2006/42/EF (bilag I), samt DS/EN ISO 12100:2011* og gældende type B- og C-standarder.
 • Maskinsikkerhed; Brugsanvisning iht. DS/EN ISO 20607:2019*.
 • Maskinsikkerhed; Integrerede produktionssystemer (IMS) iht. DS/EN ISO 11161:2007*.
 • Specifikation, installation, idriftsættelse, FAT, SAT og ce-mærkning af semi-automatiseret eller automatiseret produktionsudstyr.
 • Kortlægning, risikoanalyse og evaluering af arbejdsmiljø, arbejdspladser og arbejdsgange (APV-er).
 • Udvikling, etablering og implementering af protokoller, procedurer og instruktioner (SOP-er) for anvendelse af tekniske hjælpemidler og arbejdets udførsel.
 • Opbygning, etablering og implementering af systemer til registrering og håndtering af referencer til gældende lovgivning og standarder indenfor maskinsikkerhed og det tekniske arbejdsmiljøområde i øvrigt.
 • Træning og uddannelse af ledelse og medarbejdere.
 • Kontaktperson til arbejdstilsynet, arbejdsmiljøbrancheorganisationer, kunder, samarbejdspartnere, leverandører og lignende.

maskinsikkerhed

Noter *
DS/EN ISO 12100:2011 Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse (type A standard).
DS/EN ISO 20607:2019 Maskinsikkerhed – Brugsanvisninger – Generelle principper for udarbejdelse (type B standard).
DS/EN ISO 11161:2007 Maskinsikkerhed – Integrerede produktionssystemer – Grundlæggende krav (type B1 standard).

download cv (english)