Spring til indhold

Proaktivt arbejdsmiljø

  • Rådgivning, projektledelse og facilitering.
  • Facilitering af specifikation, installation og idriftsættelse af semi-automatiseret eller automatiseret produktionsudstyr.
  • Maskinsikkerhed; Risikovurdering iht. DS/EN ISO 12100:2011.
  • Maskinsikkerhed; Brugsanvisning iht. DS/EN ISO 20607:2019.
  • Maskindokumentation; Strukturel opbygning af teknisk dossier iht. Maskindirektivet 2006/42/EF.
  • Kortlægning, risikoanalyse og evaluering af arbejdsmiljø, arbejdspladser og arbejdsgange (APV-er).
  • Udvikling, etablering og implementering af protokoller, procedurer og instruktioner (SOP-er) for anvendelse af tekniske hjælpemidler og arbejdets udførsel.
  • Opbygning, etablering og implementering af systemer til registrering og håndtering af referencer til gældende lovgivning og standarder indenfor arbejdsmiljøområdet.
  • Træning og uddannelse af ledelse og medarbejdere.
  • Kontaktperson til arbejdstilsynet, arbejdsmiljøbrancheorganisationer, samarbejdspartnere, leverandører og lignende.
maskinsikkerhed

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

download cv (english)