Proaktivt arbejdsmiljø

  • Projektledelse og facilitering.
  • Facilitering af specifikation, installation og idriftsættelse af semi-automatiseret eller automatiseret produktionsudstyr; CE mærkning iht. Maskindirektivet 2006/42/EF.
  • Maskinsikkerhed; Risikovurdering iht. DS/EN ISO 12100:2011.
  • Maskinsikkerhed; Brugsanvisning iht. DS/EN ISO 20607:2019.
  • Maskindokumentation; Strukturel opbygning af teknisk dossier iht. Maskindirektivet 2006/42/EF.
  • Kortlægning, analyse og evaluering af arbejdsmiljø, arbejdspladser og arbejdsgange.
  • Systematisk udvikling og implementering af vejledninger, procedurer og instruktioner for anvendelse af tekniske hjælpemidler og arbejdets udførsel.
  • Opbygning, implementering og vedligehold af systemer til håndtering af APV-materiale, inkl. referencer til lovgivning og standarder indenfor arbejdsmiljøområdet.
  • Træning og uddannelse af ledelse og medarbejdere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.