Det jeg kan

Nøgleordene er proces, kvalitet, arbejdsmiljø … og dokumentation. 

Mine ydelser omfatter som udgangspunkt projektledelse og facilitering i forbindelse med udvikling, optimering og implementering af helhedsorienterede systemer og metoder til styring, sikring og dokumentation af processerne, kvaliteten og sikkerheden indenfor og omkring det maskin- og produktionstekniske fagområde.

Ydelserne er primært rettet mod maskinbyggere, produktionsvirksomheder og maskintekniske handelsvirksomheder, som ønsker at udvikle og optimere deres forretning ved at sætte fokus på:

  • Pålidelige metoder og principiel dokumentation til opfyldelse af Maskindirektivet 2006/42/EU; Risikovurderinger, Brugsanvisninger, Tekniske dossiers mv. [Læs mere under Arbejdsmiljø]

Som supplement tilbydes ligeledes rådgivning og support til effektiv online og offline Marketing.

Alle ydelser udføres på et dokumenteret erfaringsgrundlag.

  • Jeg har adskillige års erfaring som projektingeniør, projektleder og facilitator i produktions- og automationsbranchen. Jeg har været ansat på en maskinfabrik, som udviklede og fremstillede unikke specialmaskiner, et zinkstøberi, snuset til overfladebehandling – og ikke mindst – haft fastansættelse i en stor dansk virksomhed, hvor jeg fik lejlighed til at arbejde rundt omkring i den store verden udenfor Danmark. Derudover har jeg arbejdet som ingeniør i sekretariatregi indenfor byggebranchen, hvor jeg blandt andet faciliterede de faglige eksperters arbejde med at skabe standard udbudsmateriale til bygningsinstallationsområdet.
  • Jeg er en habil projektleder og facilitator til udvikling, optimering og implementering af standardløsninger i relation til både produktionsprocessen, produktionsapparatet, produktsortimentet og de administrative arbejdsgange, som især knytter sig til et projektorienteret produktionsmiljø.
  • Jeg er vant til at arbejde tværorganisatorisk og har en pragmatisk tilgang til anvendelsen af standarder og direktiver i det daglige arbejde.
  • Som freelance ingeniør og selvstændig erhvervsdrivende, har jeg udført arbejde i forbindelse med opbygning og implementering af database baserede systemer til kvalitets- og processtyring, samt arbejdspladsvurderinger.
  • Derudover har jeg tilegnet mig en ikke uvæsentlig hands-on erfaring med online og offline marketing.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Jeg arbejder på freelance basis, er fleksibel og har mulighed for at udføre arbejdet både internt i virksomheden og eksternt.

Honoraret beregnes efter effektiv forbrugt konsulenttid til fast timepris eller ved fast pris for opgaven – iht. tilbud og ordrebekræftelse. 

Læs også baldvinsdóttirs Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ydelser til erhvervskunder