Proces & Kvalitet

Fleksible kvalitetsledelsessystemer, som sikrer, at du kan imødekomme dine egne, dine kunders og myndighedernes krav, kriterier og specifikationer.

  • Projektledelse og facilitering.
  • Procesorienteret kvalitetsledelse iht. DS/EN ISO 9001:2015.
  • Integreret risikoledelse iht. DS/ISO 31000:2018.
  • Opbygning, implementering og vedligehold af ledelsessystemer til styring, sikring og forbedring af organisationens præstation.
  • Kortlægning og evaluering af tekniske processer, produkter og arbejdsgange; optimering, standardisering og klassificering.
  • Udarbejdelse, implementering og vedligehold af dokumenteret information – tidligere kaldet kvalitetshåndbog, protokoller, procedurer, instruktioner og lignende.
  • Udvikling, implementering og vedligehold af systemer til filhåndtering, overvågning, databehandling og distribution.
  • Udvikling, implementering og vedligehold af systemer til opsamling, overvågning, registrering og implementering af gældende lovgivning, direktiver, DS EN ISO standarder og tekniske specifikationer.
  • Intern audit; Træning og uddannelse af ledelse og medarbejdere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.