Dine behov

Dine behov og ønsker kan være mange.

  • Dine kunder stiller krav til dokumenteret kvalitets- og processtyring, og du har brug for én, som kan vejlede og stå for udarbejdelsen, etableringen og implementeringen af et pragmatisk og fleksibelt system – et ledelsessystem, som lever op til både dine behov samt kundernes og myndighedernes krav.
  • Du vil gerne optimere din produktion, produktionsmiljøet og de administrative arbejdsgange, og har brug for én, som kan vejlede og stå for indretning af arbejdspladser og -steder, samt facilitere specifikation, installation og idriftsættelse af semi-automatiseret eller automatiseret produktionsudstyr.
  • Du vil gerne være på forkant med de krav der stilles til teknisk dokumentation, og har brug for én, som kan skabe overblikket, vejlede og implementere brugen af såvel national som international lovgivning, direktiver og standarder i det daglige arbejde.
baldvinsdóttir signature
  • Du vil gerne styrke din marketing, og har brug for én, som kan stå for udarbejdelse og publicering af brochurer, datablade, annoncer, banner og lignende – og samtidig kan rådgive og yde teknisk support til de gængse digitale værktøjer, sociale medier og platforme.

Læs mere under Det jeg kan