Spring til indhold

Dine behov

Dine behov og ønsker kan være mange.

  • Du vil gerne styrke din forretning, og har brug for én, som kan rådgive dig og hjælpe med at formulere din operationelle strategi ved blandt andet at kortlægge, analysere og sætte ord på de styrker og svagheder, muligheder og risici, der er knyttet til din virksomhed.
  • Du vil gerne være på forkant med de krav der stilles til teknisk dokumentation, og har brug for én, som kan skabe overblikket og hjælpe med at indføre metodiske tilgange til anvendelsen af gældende lovgivning, direktiver, tekniske standarder og vejledninger i det daglige arbejde.
  • Du vil gerne optimere dine udviklings- og produktionstekniske projekter, og har brug for én, som kan vejlede og sætte rammerne for effektiv projektledelse, procesoptimering og dokumentation – især i forbindelse med specifikation, installation, idriftsættelse og CE mærkning af semi-automatiseret eller automatiseret produktionsudstyr.
  • Du vil gerne optimere dit produktionsmiljø og det tværgående samspil med dine øvrige forretningsmæssige aktiviteter, og har brug for én, som kan vejlede og stå for kortlægning, etablering og optimering af produktionsprocesserne og grænsefladerne – så gældende krav og regler overholdes og efterleves (compliance) og sporbarheden sikres gennem gennem hele forsynings- og værdikæden.
  • Dine kunder stiller krav til dokumenteret proces- og risikostyring, og du har brug for én, som kan vejlede dig og stå for udviklingen, etableringen og implementeringen af procesorienterede og risikobaserede ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og til dels samfundsmæssig ansvarlighed (csr) – hver for sig eller i et integreret system.
  • Dine kunder, myndighederne og det omgivende samfund stiller specifikke krav til din virksomheds tilgang til samfundsmæssig ansvarlighed (csr) og bæredygtighed, og du har brug for én, som kan kortlægge og analysere dit virke, dine processer og produkter, for derefter at udarbejde en csr profil baseret på FNs 10 principper for Global Compact og 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere under Det jeg kan

baldvinsdóttir signature

download cv (english)