Spring til indhold

Procesorienterede ledelsessystemer

 • Rådgivning, projektledelse og facilitering.
 • Opbygning, etablering og implementering af procesorienterede og risikobaserede ledelsessystemer til styring, sikring og forbedring af organisationens, processens og/eller projektets præstation.
 • Kvalitetsledelse iht. DS/EN ISO 9001:2015.
 • Miljøledelse iht. DS/EN ISO 14001:2015.
 • Arbejdsmiljøledelse iht. DS/ISO 45001:2018.
 • Risikoledelse iht. DS/ISO 31000:2018.
 • Systematisk kortlægning og identifikation af væsentlige forhold og forpligtigelser, risikoanalyse og evaluering; optimering, standardisering og klassificering.
 • Udvikling, etablering og implementering af dokumenteret information iht. de respektive ledelsesstandarder.
 • Udvikling, etablering og implementering af systemer til overvågning, registrering og implementering af gældende lovgivning, standarder, krav og specifikationer.
 • Struktureret rammesætning af teknisk dokumentation.
 • Træning og uddannelse af ledelse og medarbejdere.
 • Kontaktperson til kunder, underleverandører, myndigheder, certificerings- og standardiseringsorganer mv.
Ledelsessystemer
download cv (english)