Spring til indhold

Procesorienterede ledelsessystemer

 • Projektledelse og facilitering.
 • Opbygning, etablering og implementering af procesorienterede risikobaserede ledelsessystemer til styring, sikring og forbedring af organisationens, processens og/eller projektets præstation.
 • Kvalitetsledelse iht. DS/EN ISO 9001:2015.
 • Miljøledelse iht. DS/EN ISO 14001:2015.
 • Arbejdsmiljøledelse iht. DS/ISO 45001:2018.
 • Risikoledelse iht. DS/ISO 31000:2018.
 • CSR og bæredygtighed iht. DS/EN ISO 26000:2010.
 • Systematisk kortlægning, risikovurdering og evaluering af processer, produkter og arbejdsgange; optimering, standardisering og klassificering.
 • Udvikling og implementering af dokumenteret information iht. de respektive ledelsesstandarder.
 • Teknisk produktdokumentation, struktur og referencebetegnelser iht. ISO/IEC 81346-serien.
 • Udvikling og implementering af systemer til overvågning, registrering og implementering af gældende lovgivning, direktiver, DS EN ISO standarder og tekniske specifikationer.
 • Intern audit; Træning og uddannelse af ledelse og medarbejdere.
Ledelsessystemer

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

download cv (english)