Spring til indhold

Min baggrund

Jeg er uddannet ingeniør og HD(O).

Min professionelle baggrund har rødder i automations- og produktionsbranchen, hvor jeg, som enten projektleder, projektingeniør eller freelance konsulent, har været involveret i adskillige tekniske og forretningsmæssigt strategiske projekter.

Som projektdeltager eller supervisor, har jeg opnået en praktisk ’hands-on’ tilgang til gennemførsel af hele projektforløb, fra specifikation og installation, til indkøring og optimering af robotter og automatiseret produktionsudstyr. I rollen som projektleder – blandt andet i en international virksomhed med ansvar for udarbejdelsen og valideringen af standard engineering løsninger – har jeg tilsvarende oparbejdet en fornuftig og balanceret tilgang til de administrative forretningsgange i et projektforløb; primært gennem udarbejdelse af business cases/projektdefinitioner, projektplanlægning, koordinering af ressourcer og rapportering af fremdrift til interessenter, herunder bestyrelser, styregrupper, kunder og myndigheder.

Læs mere under Seneste stillinger.

Udover de tekniske aspekter, har jeg gennem hele mit arbejdsforløb haft interesse for samspillet mellem det systemiske og brugen af anerkendte værktøjer og metoder til effektivisering og standardisering af både produktionsudstyr, produkter og processer.

Jeg er fortrolig med at anvende internationale standarder og direktiver i et såvel strategisk som operationelt perspektiv. Jeg har blandt andet erfaring i opbygning, etablering og implementering af procesorienterede ledelsessystemer – og har en både praktisk og teoretisk tilgang og forståelse for de dokumentations- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til CE-mærkning af produktionsudstyr, herunder risikovurdering iht. ISO 12100, brugsanvisninger iht. ISO 20607 og udarbejdelse af tekniske dossiers iht. Maskindirektivet.

Læs mere under Et potpourri af projekter.

Jeg har arbejdet på kunders præmisser i både ind- og udland. I mine faste ansættelsesforhold, har jeg blandt andet udført arbejde i Mellemøsten, Sydafrika, Sydeuropa og Irland, og i forbindelse med ledelse og facilitering af projektopgaver, arbejdet på tværs af Danmark, Indien, Tyskland og Tjekkiet. – I mit selvstændige virke har jeg indtil videre haft en enkel konsulentopgave, som indebar rejser til Ungarn.

Siden september 2011 har jeg helt eller delvist udført freelance konsulentopgaver for små og mellemstore virksomheder – og i 2015 blev jeg selvstændig erhvervsdrivende på fuld tid, da jeg officielt stiftede mit firma baldvinsdóttir.

Kontakt mig gerne for uddybende information.

solveig einarsson/februar 2023

download cv (english)