Spring til indhold

Privatliv

1. august 2023

baldvinsdóttirs dataansvar

baldvinsdóttir v/Solveig Einarsson (baldvinsdóttir) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for databehandlingen er, at baldvinsdóttir kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. baldvinsdóttir behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og baldvinsdóttir sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

baldvinsdóttir sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

baldvinsdóttir v/Solveig Einarsson

Nødebovej 55B, 2. -4

3480 Fredensborg

CVR: 36 36 30 96

E-mail: sole@baldvinsdottir.com

Web-adresse: www.baldvinsdottir.com

Dataansvarlig: Solveig Einarsson

Hvem indsamler baldvinsdóttir personoplysninger fra?

baldvinsdóttir indsamler oplysninger fra følgende kategorier:

 • Kunder
 • Samarbejdspartnere
 • Leverandører
 • Forummer
 • Interessenter

Hvilke personoplysninger indsamler baldvinsdóttir – hvordan og hvornår?

baldvinsdóttir indsamler følgende almindelige oplysninger:

 • Firmanavn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Cvr-nummer
 • Kontaktperson

Og oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Bankoplysninger – hvis der skal udbetales penge i forbindelse med kreditnota.

>> baldvinsdóttir indsamler oplysninger fra dig:

 • Når du som potentiel kunde laver en forespørgsel på ydelser.
 • Når du som kunde modtager et tilbud eller en ordrebekræftelse fra baldvinsdóttir.
 • Når du som kunde, samarbejdspartner, leverandør eller forum indgår en aftale med baldvinsdóttir eller underskriver en kontrakt.
 • Når du som interessent ønsker at blive opført på baldvinsdóttirs mailliste til udsendelse af online nyhedsbreve.

>> Oplysninger baldvinsdóttir har adgang til via brug af online tjenester:

Når baldvinsdóttir udsender online nyhedsbreve, registreres din adfærd automatisk på baldvinsdóttirs konto hos den online mailtjeneste. Oplysningerne behandles udelukkende til statistik i anonymiseret form og slettes når din relation til baldvinsdóttir ophører.

>> Oplysninger baldvinsdóttir indsamler når du besøger hjemmesiden

På hjemmesiden forekommer links til andre hjemmesider. baldvinsdóttir kan ikke drages til ansvar for indholdet på hjemmesider der linkes til.

Hvornår sletter baldvinsdóttir personoplysningerne?

Personlige oplysninger, som indgår i dokumenter med relation til bogføringen, opbevares i 5 år.

Ved afmeldelse af nyhedsbrev fjernes personoplysninger fra maillisten med det samme.

For interessenter, som udelukkende er registreret for at kunne modtage nyhedsbreve, slettes alle personoplysninger når nyhedsbrevet afmeldes.

baldvinsdóttirs formål med behandling af personoplysninger

baldvinsdóttir behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når der er en lovlig grund.

 • Når det er i baldvinsdóttirs berettigede (legitime) interesse i at behandle kundernes, samarbejdspartnernes, leverandørernes, forummernes og interessenternes oplysninger, f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
 • Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale, ordrebekræftelse eller kontrakt med kunder, samarbejdspartnere, leverandører og forummer.
 • Når der er lovkrav til behandling af personlige oplysninger, f.eks. i forbindelse med bogføring.
 • Når der er lovkrav om samtykke.

Samtykke

Oftest vil behandlingen af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

baldvinsdóttir indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis baldvinsdóttir indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

Datasikkerhed

baldvinsdóttir anvender kun datatjenester, som der fæstes tillid til.

Søgemaskineoptimering: Google Analytics 4. Link til Google privatlivspolitik

Elektronisk filhåndtering, cloud baseret: Dropbox. Link til dropbox privatlivspolitik

Projektstyring, cloud baseret: Podio. Link til Podio privatlivspolitik

Online Mailtjeneste, cloud baseret: Mailerlite. Link til Mailerlite privatlivspolitik

Microsoft Office, cloud baseret: Office 365 Personal. Link til Microsoft privatlivspolitik

Antivirusprogram: McAfee Total Protection. Link til McAfee privatlivspolitik

Personlige oplysninger registreres og ajourføres i en Microsoft Excel-fil, som er placeret på baldvinsdóttirs pc.

Den aktuelle mailliste importeres fra excelfilen til Mailerlite, som løbende ajourføres.

Den aktuelle liste over kunder, samarbejdspartnere og leverandører importeres ligeledes – når nødvendigt – til Podio.

Kontrakter, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer mv. opbevares forsvarligt i hardcopy i op til 5 år hos den dataansvarlige.

Videregivelse af personoplysninger

baldvinsdóttir anvender Google Analytics 4 for at indsamle data om din adfærd på hjemmesiden. Til dette formål, er der implementeret en Google Analytics Measurement ID på hjemmesiden. Indsamlet data anvendes udelukkende til at optimere hjemmesidens performance, indhold, søgeord og metabeskrivelser på baggrund af anonymiseret data.

baldvinsdóttir videregiver ikke personoplysninger til annoncører eller tredjeparter uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når baldvinsdóttir behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, ved at henvende dig til baldvinsdóttir. Du finder baldvinsdóttirs kontaktoplysninger øverst på denne side.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger baldvinsdóttir om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

baldvinsdóttir forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Offentliggjort: 12. august 2018
Senest opdateret: 1. august 2023

download cv (english)