Projekter

Min faglige erfaring stammer fra projektorienteret arbejde i større og mindre organisationer, hvor jeg har haft fastansættelse eller været tilknyttet på konsulent-/freelancebasis.

Af nedenstående ses et potpourri af nogle af de projekter, jeg i tidens løb har været – eller stadigvæk er – engageret i. Ad hoc rådgivning og vejledning til små og store tekniske problemstillinger i dagligdagen fremgår dog ikke af listen.

baldvinsdóttir freelance konsulent

2019 2020 | Projektledelse og dokumentation | Tritec Maskinteknik A/S
Projektleder og freelance ingeniør.
Projektledelse i forbindelse med henholdsvis opstart og indkøring af to specifikke specialmaskineanlæg til medicobranchen.
Udarbejdelse af dokumentation iht. Maskindirektivet og relaterede ISO standarder.
Kommunikation med kunder i Danmark, Polen og Ungarn.


2016 – 2018 | Arbejdsmiljø – Lovgivning, regler og standarder | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor stilladsbranchen.
Indsamling, ajourføring og implementering af gældende dansk arbejdsmiljølovgivning, korresponderende DS/EN/ISO standarder og dele af Bygningsreglementet – i relation til udarbejdelse eller opdatering af montage- og brugervejledninger samt faktablade rettet mod bygge- og anlægsbranchen.


2018 | GDPR | Orientalsk DanseUnion
Kortlægning af persondata, udarbejdelse af dokumentation og implementering iht. kravene til EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).


2017 | Database til håndtering af kundedata | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor stilladsbranchen.
Udvikling og programmering af en database til håndtering af kundedata.


2016 | Kortlægning af dokumentationsgrundlag | Sonlinc A/S
Procesansvarlig.
Indledende kortlægning af dokumentation, procesvejledninger og best practices inden for IT-branchen.


2015 | Database til behandling af afvigelser og korrigerende handlinger | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor trykstøbningsindustrien.
Udvikling og programmering af en database til behandling af afvigelser og korrigerende handlinger.


2014 | Arbejdspladsvurdering (APV) og Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) | Freelance
Intern konsulent ved Tecnomatic Overfladebehandling A/S.
Kortlægning af arbejdsprocesser og udarbejdelse af en Arbejdspladsvurdering (APV) og Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) iht. Arbejdstilsynets forskrifter.


2013 2014 | Projektledelse og facilitering | Foreningen bips
Projektleder.
Facilitering af udvalgsarbejde i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer for en database til registrering af anvendte standarder, bekendtgørelser, vejledninger mv. i byggebranchen.
Facilitering af de faglige redaktørers arbejde indenfor bygningsinstallationsområdet.
Udarbejdelse af business cases/projektbeskrivelser, tidsplaner og budgetter.
Koordinering og opfølgning på projekter.
Deltagelse i det årlige ICIS møde (International Construction Information Society) i Tallinn, Estland 2014.


2011 – 2013 | Proces- og kvalitetsstyring | Freelance
Intern konsulent ved Tecnomatic Overfladebehandling A/S.
Definition, udarbejdelse og implementering af et databasebaseret system til registrering af produkt- og procesparametre, inklusive et system til kvalitetssikring og -kontrol frit efter DS/EN ISO 9001:2008. Efterfølgende ad hoc support.


2009 – 2011 | Projektledelse og facilitering | FLSmidth A/S, Automation
Projektleder.
Ansvarlig for QCX Standard Engineering Solutions og opstart af et nyt standardiseringskoncept for kontrolsystemer og subkontrolsystemer.
Facilitering af tværorganisatorisk samarbejde mellem Danmark, Indien (Chennai), Tyskland (Wuppertal) og Tjekkiet (Brno).
Facilitering af tværorganisatorisk samarbejde mellem tilbudsgivning, salg, engineering og commissioning.
Korrespondance og samarbejde med interne og eksterne leverandører.
Træning af ingeniører i Indien, Tyskland og Tjekkiet.
Udarbejdelse af business cases/projektbeskrivelser, tidsplaner og budgetter.
Koordinering og opfølgning på projekter og ressourcer.
Rapportering til styregruppe.
Deltagelse i LEAN arbejdsgruppe.
Klassificering iht. IEC/ISO 81346.
ISO 9001 Intern auditor træning.


2007 – 2009 | Commissioning | FLSmidth A/S, Automation
Projektingeniør.
Idriftsættelse af robotter og automatisk prøvetagningsudstyr (QCX) på cementfabrikker i De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Grækenland, Spanien, Portugal, Irland og Danmark.
Plc-, hmi-, mmi- og robot programmering.
FAT, SAT og opfølgning på commissioning.
Engineering. Udarbejdelse af dokumentation.
Udarbejdelse af standard engineering solutions.
Træning af ingeniører og operatører.


2005 – 2007 | PTA og projekter | Linimatic A/S
Projektingeniør.
Ansvarlig for opbygning/ombygning og ensretning/optimering af robotceller.
Teknisk specifikation og indhentning af tilbud på produktionsudstyr.
Plc-, hmi-, robot- og database programmering.
Korrespondance og samarbejde med interne og eksterne leverandører.
Træning af faglærte og operatører.


2005 | Programmering og dokumentation | Freelance
Intern konsulent ved Scandinavian Brake Systems A/S.
Ad hoc plc- og hmi programmering, samt udarbejdelse af dokumentation.


1998 – 2004 | Maskiner, kvalitetsstyring og arbejdsmiljø | Hymo Technologies ApS
Udviklingsingeniør.
Programmering og idriftsættelse af specialmaskiner til større danske produktionsvirksomheder indenfor jern- og metalindustrien.
Plc-, hmi-, mmi- og servo programmering.
FAT. SAT. Indkøring hos kunden.
Udarbejdelse af dokumentation, inklusive teknisk dossiers iht. Maskindirektivet.
Revidering, implementering og vedligehold af et kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9001:1994.
Udarbejdelse, implementering og vedligehold af Arbejdspladsvurdering (APV), kontaktperson til Arbejdstilsynet.
Udarbejdelse, implementering og vedligehold af Grønt regnskab, kontaktperson til Kommunen.


1998 | Kvalitetsstyring og arbejdsmiljø
Udarbejdelse og implementering af et kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9002:1994.
Udarbejdelse og implementering af en Arbejdspladsvurdering (APV).
Udført som projektarbejder ved W.A. Coating A/S


1997 | Miljøstyring
Udarbejdelse af et miljøstyringssystem iht. DS/EN ISO 14001:1996.
Udført som projektarbejder ved Krog Iversen & Co A/S


2015 – nu | Online marketing – Web og sociale medier | Freelance
Ad hoc konsulent ved virksomheder primært indenfor jern- & metalindustrien og byggebranchen.
Web Design. Web Integration. Website Migration.
Search Engine Optimization (SEO). Google Analytics.
Sociale medier. Facebook, LinkedIn, YouTube.
Kravspecifikation, rådgivning og kundespecifik træning. Strategi og analyse.


2019 | Webdesign og dimensionsprogrammer | Freelance
Freelance konsulent ved en handelsvirksomhed indenfor jern- & metalindustrien.
Udover nyt layout med bearbejdet indhold, seo og opgradering af det tekniske fundament for hjemmesiden, omfattede opgaven også automatisk generering og opsætning af 66 dimensionsprogrammer ud fra blot 6 kolonner og mere end 9000 rækker i 2 forskellige regneark.


2017 | Kommercielt og teknisk materiale til åbningsreception | Freelance
Freelance konsulent for en virksomhed indenfor stilladsbranchen.
Udarbejdelse af kommercielt og teknisk orienteret materiale til åbningsreceptionen for et dansk datterselskab af en stor tysk stilladsproducent. Skilte. Bannere. Faktablade. Brochurer. Korrespondance med trykkeri. Håndtering af pressemeddelelse til publicering i offline og online medier.


2015 – 2018 | Online og offline marketing – Indhold og layout | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor stilladsbranchen.
Opsætning og publicering af brochurer og faktablade, grafisk layout og tekstbearbejdelse.
Opsætning og lancering af bannere og annoncer til fagblade og web, grafisk layout og tekstbearbejdelse.
Opsætning og distribution af digitale nyhedsbreve, med efterfølgende adfærdsanalyse.
Formulering og publicering af pressemeddelelse.
Oversættelse af svenske, tyske og engelske tekster til dansk.

Læs også uddrag af hvad andre siger.