Spring til indhold

Et potpourri af projekter

Af nedenstående ses et potpourri af nogle af de projekter jeg i tidens løb har været – eller stadigvæk er – engageret i. Ad hoc rådgivning og vejledning til små og store tekniske problemstillinger i dagligdagen fremgår dog ikke af listen.

Download CV Solveig Einarsson for at få det komplette overblik over mine seneste stillinger, uddannelsesbaggrund og kompetencer.

projekter

2023 | CE mærkning af produkt | Freelance
Ekstern konsulent ved en dansk detailhandelsvirksomhed.
Rådgivning om CE mærkning af et elektrisk apparat, som importeres til Danmark fra et land uden for EU/EØS (tredjeland). Gennemgang og evaluering af fabrikantens eksisterende CE dokumentation i forhold til de gældende lovgivningsmæssige krav til CE mærkning af elektriske apparater. Udarbejdelse af tjeklister over krav til CE dokumentation og de procedurer, der skal etableres for at sikre, at kunden overholder sine forpligtigelser som distributør/importør af elektriske apparater.

2022 | Referencedatabase | Freelance
Udvikling af en relationsdatabase til registrering, håndtering og krydsreferering af love, bekendtgørelser, direktiver, forordninger, DS/EN/ISO standarder og branchespecifikke anvisninger mv. Databasens primære formål er, at skabe et brugervenligt og søgbart overblik over de gældende lovgivningsmæssige og/eller forretningsmæssige krav, der især stilles til maskinsikkerhed, ce-mærkning af maskinanlæg, stoffer og materialer, kemikalier, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø – og ikke mindst certificérbare ledelsessystemer, som i og for sig også relaterer til csr, bæredygtighed og forretningskontinuitet.

2022 | Beregning af CO2 aftryk | Freelance
Ekstern konsulent ved en virksomhed indenfor fremstillingsindustrien.
Indledende kortlægning og vejledende beregning af CO2 aftrykket for en produktionsvirksomhed, der – som underleverandør – fremstiller emner til industrien. Det udarbejdede materiale blev efterfølgende overdraget til kundens egen videre bearbejdning.

2021 – 2022 | CE mærkning af integreret maskinanlæg | Freelance
Ekstern konsulent ved en virksomhed indenfor medicobranchen.
Samlet CE mærkning af et integreret maskinanlæg. Teknisk dossier; risikovurdering og dokumentation. Arbejdet blev delvist udført på kundens produktions-site i Centraleuropa, hvor maskinanlægget blev installeret i efteråret 2021 og efterfølgende idriftsat primo 2022. Opgaven indebar desuden rådgivning og support til kundens egne ingeniørers arbejde med at udarbejde en samlende brugsanvisning (på modersproget) i henhold til EN ISO 20607:2019 Safety of machinery – Instruction handbook – General drafting principles.

2021 | IDDAS – International Due Diligence Association Danmark | Freelance pro bono
Management system specialist og gruppeleder for ‘DRIFT’ områdespecialet i forbindelse med den indledende udvikling af definitioner og udsagn til en ny Due Diligence Standard for små og mellemstore virksomheder.

2021 | Miljøledelse og Arbejdsmiljøledelse | Freelance
Ekstern rådgivning ved en virksomhed indenfor fremstillingsindustrien.
Rådgivning i forbindelse med kundens forespørgsel på etablering, implementering og certificering af Miljøledelse iht. DS/EN ISO 14001:2015 og Arbejdsmiljøledelse iht. DS/ISO 45001:2018.

2021 | CE mærkning | Freelance
Ekstern rådgivning ved en virksomhed indenfor procesindustrien.
Rådgivning i forbindelse med kundens forespørgsel på CE mærkning og teknisk dokumentation af et integreret maskinanlæg.

2021 | Arbejdspladsvurdering (APV) | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor overfladebehandlingsbranchen.
Lovpligtig opdatering af Arbejdspladsvurdering inkl. udarbejdelse af handlingsplan.

2021 | CSR profil og materiale | Freelance
Freelance konsulent ved en handelsvirksomhed indenfor jern- & metalindustrien.
Preliminær CSR profil og materiale i henhold til FNs 10 Global Compact principper, FNs 17 Sustainable Development Goals (SGD) og DS/ISO 26000:2010.
Inklusive kortlægning, interessentanalyse, leverandør Code of Conduct og CSR deklarationer.

2019 2020 | Projektledelse og dokumentation | Tritec Maskinteknik A/S
Projektleder og freelance ingeniør.
Projektledelse i forbindelse med henholdsvis opstart og indkøring af to specifikke specialmaskineanlæg til medicobranchen.
Rammesætning af dokumentationspakker iht. Maskindirektivet og relaterede ISO standarder.
Kommunikation med kunder i Danmark, Polen og Ungarn.
Fastansættelse med efterfølgende freelancetilknytning (marts – nov. 2020).

2016 – 2018 | Arbejdsmiljø – Lovgivning, regler og standarder | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor stilladsbranchen.
Indsamling, ajourføring og implementering af gældende dansk arbejdsmiljølovgivning, korresponderende DS/EN/ISO standarder og dele af Bygningsreglementet (BR18) – primært i forbindelse med udarbejdelse eller opdatering af montage- og brugervejledninger samt faktablade rettet mod bygge- og anlægsbranchen.

2018 | GDPR | Orientalsk DanseUnion
Kortlægning af persondata, udarbejdelse af dokumentation og implementering iht. kravene til EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).

2017 | Database til håndtering af kundedata | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor stilladsbranchen.
Udvikling og programmering af en database til håndtering af kundedata.

2016 | Kortlægning af dokumentationsgrundlag | Sonlinc A/S
Procesansvarlig.
Indledende kortlægning af dokumentation, procesvejledninger og best practices indenfor IT-branchen.

2015 | Database til behandling af afvigelser og korrigerende handlinger | Freelance
Freelance konsulent ved en virksomhed indenfor trykstøbningsindustrien.
Udvikling og programmering af en database til behandling af afvigelser og korrigerende handlinger.

2014 | Arbejdspladsvurdering (APV) og Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) | Freelance
Intern konsulent ved en virksomhed indenfor overfladebehandlingsbranchen.
Kortlægning af arbejdsprocesser og udarbejdelse af en Arbejdspladsvurdering (APV) og Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) iht. Arbejdstilsynets forskrifter.

2013 2014 | Projektledelse og facilitering | Foreningen bips
Projektleder.
Facilitering af udvalgsarbejde i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer for en database til registrering af anvendte standarder, bekendtgørelser, vejledninger mv. i byggebranchen.
Facilitering af de faglige redaktørers arbejde indenfor bygningsinstallationsområdet.
Udarbejdelse af business cases/projektbeskrivelser, tidsplaner og budgetter.
Koordinering og opfølgning på projekter.
Deltagelse i det årlige ICIS møde (International Construction Information Society) i Tallinn, Estland 2014.

2011 – 2013 | Proces- og kvalitetsstyring | Freelance
Intern konsulent ved en virksomhed indenfor overfladebehandlingsbranchen.
Definition, udarbejdelse og implementering af et databasebaseret system til registrering af produkt- og procesparametre, inklusive et system til kvalitetssikring og -kontrol frit efter DS/EN ISO 9001:2008. Efterfølgende ad hoc support.

2009 – 2011 | Projektledelse og facilitering | FLSmidth A/S, Automation
Projektleder.
Ansvarlig for QCX Standard Engineering Solutions og opstart af et nyt standardiseringskoncept for kontrolsystemer og subkontrolsystemer.
Facilitering af tværorganisatorisk samarbejde mellem Danmark, Indien (Chennai), Tyskland (Wuppertal) og Tjekkiet (Brno).
Facilitering af tværorganisatorisk samarbejde mellem tilbudsgivning, salg, engineering og commissioning.
Korrespondance og samarbejde med interne og eksterne leverandører.
Træning af ingeniører i Indien, Tyskland og Tjekkiet.
Udarbejdelse af business cases/projektbeskrivelser, tidsplaner og budgetter.
Koordinering og opfølgning på projekter og ressourcer.
Rapportering til styregruppe.
Klassificering iht. IEC/ISO 81346.

Deltagelse i LEAN arbejdsgruppe.
Deltagelse i ISO 9001 Intern auditor træning.

2007 – 2009 | Engineering og commissioning | FLSmidth A/S, Automation
Projektingeniør.
Idriftsættelse af robotter og automatisk prøvetagningsudstyr (QCX) på cementfabrikker i De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Grækenland, Spanien, Portugal, Irland og Danmark.
Plc-, hmi-, mmi- og robot programmering.
FAT, SAT og opfølgning på commissioning.
Engineering. Udarbejdelse af dokumentation.
Udarbejdelse af standard engineering solutions.
Træning af ingeniører og operatører.

2005 – 2007 | PTA og projekter | Linimatic A/S
Udviklingsingeniør.
Ansvarlig for opbygning/ombygning og ensretning/optimering af robotceller.
Teknisk specifikation og indhentning af tilbud på produktionsudstyr.
Plc-, hmi-, robot- og database programmering.
Korrespondance og samarbejde med interne og eksterne leverandører.
Træning af faglærte og operatører.

2005 | Programmering og dokumentation | Freelance
Intern konsulent ved Scandinavian Brake Systems A/S.
Ad hoc plc- og hmi programmering, samt udarbejdelse af dokumentation.

1998 – 2004 | Maskiner, kvalitetsstyring og arbejdsmiljø | Hymo Technologies ApS
Udviklingsingeniør.
Programmering og idriftsættelse af specialmaskiner til større danske produktionsvirksomheder indenfor jern- og metalindustrien.
Plc-, hmi-, mmi- og servo programmering.
FAT. SAT. Indkøring hos kunden.
Udarbejdelse af dokumentation, inklusive teknisk dossiers iht. Maskindirektivet.
Revidering, implementering og vedligehold af et kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9001:1994.
Udarbejdelse, implementering og vedligehold af Arbejdspladsvurdering (APV), kontaktperson til Arbejdstilsynet.
Udarbejdelse, implementering og vedligehold af Grønt regnskab, kontaktperson til Kommunen.

1998 | Kvalitetsstyring og arbejdsmiljø
Udarbejdelse og implementering af et kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9002:1994.
Udarbejdelse og implementering af en Arbejdspladsvurdering (APV).
Udført som projektarbejder ved W.A. Coating A/S

1997 | Miljøstyring
Miljøkortlægning iht. DS/EN ISO 14001:1996.
Udført som projektarbejder ved Krog Iversen & Co A/S

Læs også uddrag af hvad andre siger.

download cv (english)