Projektledelse & facilitering

Mine ydelser omfatter som udgangspunkt projektledelse og facilitering i forbindelse med udvikling, etablering og implementering af helhedsorienterede systemer og metoder til styring og dokumentation af kvaliteten og sikkerheden i projekterne, processerne og produkterne – i og omkring det maskin- og produktionstekniske fagområde.

Ydelserne er primært rettet mod maskinbyggere, produktionsvirksomheder og maskintekniske handelsvirksomheder, som ønsker at udvikle og optimere deres forretning ved at sætte fokus på:


Alle ydelser udføres på et dokumenteret erfaringsgrundlag.

  • Jeg har adskillige års erfaring som projektingeniør, projektleder og facilitator i produktions- og automationsbranchen. Jeg har været ansat ved maskinbyggere, som udviklede og fremstillede unikke specialmaskiner, et zinkstøberi, snuset til overfladebehandling – og ikke mindst – haft fastansættelse i en stor dansk virksomhed, hvor jeg fik lejlighed til at arbejde rundt omkring i den store verden udenfor Danmarks grænser. Derudover har jeg arbejdet som ingeniør i sekretariatregi indenfor byggebranchen, hvor jeg blandt andet faciliterede de faglige eksperters arbejde med at skabe standard udbudsmateriale til bygningsinstallationsområdet. Se den fulde liste over mine seneste stillinger – hvis du vil vide mere.
  • Jeg er en habil projektleder og facilitator til udvikling, etablering og implementering af tilpassede og standardiserede løsninger. Både i forhold til produktionsprocessen, produktionsapparatet, produktsortimentet og de administrative arbejdsgange, som især knytter sig til et projektorienteret produktionsmiljø. Læs også uddrag af hvad andre siger.
  • Jeg er vant til at arbejde tværorganisatorisk og har en pragmatisk tilgang til anvendelsen af lovgivning, standarder og direktiver i det daglige arbejde.
  • Som freelance ingeniør og selvstændig erhvervsdrivende, har jeg blandt andet udført arbejde i forbindelse med CE mærkning af specialmaskiner, kortlægning og gennemførsel af arbejdspladsvurderinger og risikovurderinger, samt opbygning og implementering af database baserede systemer til kvalitets- og processtyring.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Jeg arbejder på freelance basis, er fleksibel og har mulighed for at udføre arbejdet både internt i virksomheden og eksternt.

Honoraret beregnes efter effektiv forbrugt konsulenttid til fast timepris eller ved fast pris for opgaven – iht. tilbud og ordrebekræftelse. 

Læs også baldvinsdóttirs Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ydelser til erhvervskunder