Spring til indhold

Projektledelse & facilitering

Mine ydelser omfatter som udgangspunkt rådgivning, projektledelse og facilitering i forbindelse med udvikling, etablering og implementering af helhedsorienterede systemer og metoder til styring, sikring og dokumentation af kvaliteten i projekterne, processerne og produkterne – i og omkring det maskin- og produktionstekniske fagområde.

Ydelserne er primært rettet mod maskinbyggere, produktionsvirksomheder og maskintekniske handelsvirksomheder, som ønsker at udvikle og optimere deres forretning ved at sætte fokus på:


Alle ydelser udføres på et dokumenteret erfaringsgrundlag.

  • Jeg har adskillige års erfaring som projektingeniør, projektleder og freelance konsulent i produktions- og automationsbranchen. Jeg har været ansat ved maskinbyggere, som udviklede og fremstillede unikke specialmaskiner til industrien, et zinkstøberi, snuset til overfladebehandling – og ikke mindst – haft fastansættelse i en stor dansk virksomhed, hvor jeg fik lejlighed til at arbejde rundt omkring i den store verden udenfor Danmarks grænser. Derudover har jeg arbejdet som ingeniør i sekretariatregi indenfor byggebranchen, hvor jeg blandt andet faciliterede de faglige eksperters arbejde med at skabe standard de facto udbudsmateriale til bygningsinstallationsområdet. Se den fulde liste over mine seneste stillinger – hvis du vil vide mere.
  • Jeg er en habil projektleder og facilitator til udvikling, etablering og implementering af tilpassede og standardiserede løsninger. Både i forhold til produktionsprocessen, produktionsapparatet, produktsortimentet og de administrative arbejdsgange, som især knytter sig til det projekt- og udviklingsorienterede produktionsmiljø. Læs også uddrag af hvad andre siger.
  • Jeg er fortrolig med at anvende internationale standarder, direktiver og lovgivning, og sætter stor pris på at opbygge og implementere principielle systemer og metoder, som giver mening på gulvet, såvel som tegnestuen og ledelsesgangen. Jeg har god erfaring i at kortlægge, evaluere og analysere, og ligeledes skabe rammerne for CE-mærkning, produktspecifikationer, designmanualer og anden dokumentation, som skal til, for at kunne skabe et solidt kvalitetsfagligt fundament i og omkring produktionsmiljøet.
  • Jeg har udført arbejde i både ind- og udland, og er vant til at navigere i miljøer, som kræver samarbejde på tværs af både faggrupper, organisationsniveauer og landegrænser. Min tværorganisatoriske erfaring spænder vidt, lige fra koordinering af ressourcer til rapportering af fremdrift til bestyrelser og styregrupper, og afholdelse af teknisk orienterede workshops for såvel kunder som kolleger og andre interessenter.
  • Som freelance ingeniør og selvstændig erhvervsdrivende, har jeg blandt andet udført arbejde i forbindelse med CE mærkning af specialmaskiner og integrerede procesanlæg, indledende kortlægning og risikovurdering af miljø- og arbejdsmiljøparametre, samt opbygning og implementering af database baserede systemer til kvalitets- og processtyring. Jeg har desuden arbejdet med csr og bæredygtighed i et helhedsorienteret perspektiv, som en integreret del og i forlængelse af mit mangeårige arbejde med at forene ledelsessystemer og metodevalg på hensigtsmæssig vis.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Jeg arbejder på kontrakt, projekt eller freelance basis, er fleksibel og har mulighed for at udføre arbejdet både internt i virksomheden og eksternt.

Honoraret beregnes efter effektiv forbrugt konsulenttid til fast timepris eller ved fast pris for opgaven – iht. tilbud og ordrebekræftelse. 

Læs også baldvinsdóttirs Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ydelser til erhvervskunder

download cv (english)