Spring til indhold

Projektledelse & facilitering

Mine ydelser omfatter som udgangspunkt projektledelse og facilitering i forbindelse med udvikling, etablering og implementering af helhedsorienterede systemer og metoder til styring og dokumentation af projekterne, processerne og produkterne – i og omkring det maskin- og produktionstekniske fagområde.

Ydelserne er primært rettet mod maskinbyggere, produktionsvirksomheder og maskintekniske handelsvirksomheder, som ønsker at udvikle og optimere deres forretning ved at sætte fokus på:


Alle ydelser udføres på et dokumenteret erfaringsgrundlag.

  • Jeg har adskillige års erfaring som projektingeniør, projektleder og facilitator i produktions- og automationsbranchen. Jeg har været ansat ved maskinbyggere, som udviklede og fremstillede unikke specialmaskiner, et zinkstøberi, snuset til overfladebehandling – og ikke mindst – haft fastansættelse i en stor dansk virksomhed, hvor jeg fik lejlighed til at arbejde rundt omkring i den store verden udenfor Danmarks grænser. Derudover har jeg arbejdet som ingeniør i sekretariatregi indenfor byggebranchen, hvor jeg blandt andet faciliterede de faglige eksperters arbejde med at skabe standard de facto udbudsmateriale til bygningsinstallationsområdet. Se den fulde liste over mine seneste stillinger – hvis du vil vide mere.
  • Jeg er en habil projektleder og facilitator til udvikling, etablering og implementering af tilpassede og standardiserede løsninger. Både i forhold til produktionsprocessen, produktionsapparatet, produktsortimentet og de administrative arbejdsgange, som især knytter sig til et projektorienteret produktionsmiljø. Læs også uddrag af hvad andre siger.
  • Jeg er vant til at arbejde tværorganisatorisk og har en pragmatisk tilgang til anvendelsen af lovgivning, standarder og direktiver i det daglige arbejde. I denne sammenhæng har jeg ligeledes haft til opgave, at skabe grundlaget og sætte rammerne for standardiserede metoder til udførsel af engineering og CE mærkning.
  • Som freelance ingeniør og selvstændig erhvervsdrivende, har jeg blandt andet udført arbejde i forbindelse med CE mærkning af specialmaskiner og integrerede procesanlæg, indledende kortlægning og risikovurdering af miljø- og arbejdsmiljøparametre, samt opbygning og implementering af database baserede systemer til kvalitets- og processtyring. Jeg har desuden arbejdet med csr og bæredygtighed i et helhedsorienteret perspektiv, som en integreret del og i forlængelse af mit mangeårige arbejde med at forene ledelsessystemer og metodevalg på hensigtsmæssig vis.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Jeg arbejder på freelance basis, er fleksibel og har mulighed for at udføre arbejdet både internt i virksomheden og eksternt.

Honoraret beregnes efter effektiv forbrugt konsulenttid til fast timepris eller ved fast pris for opgaven – iht. tilbud og ordrebekræftelse. 

Læs også baldvinsdóttirs Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ydelser til erhvervskunder

download cv (english)