Spring til indhold

Systemisk tænkning

Nysgerrighed er et af grundelementerne i systemisk tænkning. Nysgerrighed over for det, der sker. Nysgerrighed over for det, der siges. Nysgerrighed over for hvordan det hele kan forstås og beskrives.

Mannaz A/S havde i går indbudt til et gratis seminar om ‘Systemisk ledelse i fremtidens organisation’. To og en halv time i godt selskab med en fin og fornem præsentation af deres ydelser. Jeg havde allerede i december 2017 tilmeldt mig. Og godt for det. Der var næsten 600 deltagere.

Mine tanker gik tilbage til min tid på CBS, hvor HD(O) studiet var spækket med socialkonstruktivisme, selvrefleksion og sense making. Spændende emner, som jeg har lært at have med mig – hvor end jeg befinder mig.

I mit daglige virke som selvstændig freelancer, er det uden tvivl vigtigt at være nysgerrig over for det, der sker og siges og hvordan det hele kan forstås. – Ikke kun i dialogen med mine kunder. Det er mindst ligeså vigtigt for mig at være nysgerrig over for mine indre dialoger. Dem kan jeg lære meget af.

Marshall Goldsmiths citat ”What got you here won’t get you there”, som stod skrevet på én af Mannaz’ sidste slidere, var en velplaceret reminder – og forstyrrelse. En god afrunding på en ganske almindelig mandag formiddag i marts måned.

Hvis man tør være nysgerrig, kan forstyrrelsen være kilden til forandring og fremdrift.

solveig einarsson/marts 2018

download cv (english)